Disclaimer

De website www.royvanvlietparket.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van R. van Vliet Parket. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van R. van Vliet Parket.

De inhoud van deze website en andere uitingen van R. van Vliet Parket op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door R. van Vliet Parket wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. R. van Vliet Parket behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is R. van Vliet Parket niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van R. van Vliet Parket, welke geen eigendom zijn van R. van Vliet Parket. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van R. van Vliet Parket. Hoewel R. van Vliet Parket uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door R. van Vliet Parket worden onderhouden, wordt afgewezen.